Special Course : Computer Art & Fashion Design (120hrs)

Special Course : Computer Art & Fashion Design (120hrs) หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่น โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustration และ Photoshop ให้คุณเรียนรู้ ตั้งแต่พื้นฐานการใช้ Tools ต่างๆ

Poster-11th-Bunka-Graduation

BUNKA 11th Graduation Fashion Show

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ขอเชิญเข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานจบการศึกษานักเรียน รุ่นที่ 11 โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ณ ONYX Music Odyssey, RCA Bangkok ในวันศุกร์ที 4 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 17:00 น. เริ่มแสดง 18:00 น.  

BUNKA FASHION SUMMER FUN COURSE

FASHION SUMMER FUN COURSE       ปิดเทอมนี้ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ตั้งแต่อายุ 10 – 15 ปี ที่ชื่นชอบแฟชั่น มาเสริมสร้างจินตนาการและเรียนเฟชั่นเบื้องต้นไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ

Bunka-Fashion-School-Full-Course

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561

Bunka-Open-House-2018-Cover

BUNKA OPEN HOUSE 2018 x BANGKOK DESIGN WEEK 2018

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กับ 4 กิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์

Intensive Course : Fashion Drawing for Menswear

หลักสูตรพิเศษจัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจต้องการฝึกฝนทักษะการวาดภาพและลงสีแฟชั่นสำหรับออกแบบแฟชั่นผู้ชายโดยเฉพาะ