มอบโอกาสให้ตัวเอง ได้สัมผัสกับหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์

จากโรงเรียนแฟชั่นอันดับโลกประเทศญี่ปุ่น

Bunkahistory

BUNKA FASHION SCHOOL, THAILAND

โรงเรียนเครือข่าย (chain school) แห่งแรกของ Bunka (บุนกะ) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการแฟชั่นของประเทศไทย
ด้วยพื้นฐานองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานได้จริง และพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Fashion & Lifestyle Apparel และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วย Practical Fashion Sense ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

“แม้เริ่มต้นจากศูนย์ ก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้”

หลักสูตร Bunka (บุนกะ) มาตรฐานเดียวกับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะ แฟชั่นอย่างครบวงจร  มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวงการแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่น ผลักดันให้กรุง Tokyo ได้รับการยอมรับก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 5 มหานครแฟชั่นของโลก ซึ่งรวมไปถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สามารถก้าวขึ้นเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกจำนวนมาก มีบทบาทสำคัญในการนำแฟชั่นของญี่ปุ่นให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก อาทิ Kenzo Takada, Yohji Yamamoto …….  อ่านต่อ

Articles

bunka-online-course
ฮง hong ร้านฮง
Meraki
STEP-TEXTILE-STUDIO
S__7315501
323507DF-C3FB-476E-B04D-757197AC00C0