มอบโอกาสให้ตัวเอง ได้สัมผัสกับหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์

จากโรงเรียนแฟชั่นอันดับโลกประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียน บุนกะ แฟชั่น

โรงเรียน Bunka Fashion School ก่อตั้งด้วยความหวัง

ที่ต้องการจะเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่นของไทย

เราเป็นโรงเรียนเครือข่ายแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงติดอันดับของโลก

เป็นผู้ที่ผลักดันกรุง Tokyo กลายเป็น 1 ในเมืองแฟชั่น ณ ปัจจุบัน

Articles

bunka e learning
hong-bunka
Meraki Japan Fabric