สารจากประธานเครือสหพัฒน์

 

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

 

Bunka Fashion College เป็นสถาบันแฟชั่นศึกษาระดับโลกของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 80 ปี
เป็นผู้วางรากฐานให้กับวงการธุรกิจแฟชั่นของญี่ปุ่น
ได้สร้างสรรค์ดีไซน์เนอร์เลื่องชื่อให้กับวงการแฟชั่นโลกจำนวนมาก
อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กรุง Tokyo ก้าวขึ้นมา
เป็น 1 ใน 5 มหานครแฟชั่นของโลกในปัจจุบัน
ในขณะที่เครือสหพัฒน์ เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น
และสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มายาวนาน
จึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจาก Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่นใน
การร่วมมือกันจัดตั้ง Bunka Fashion School ขึ้นในประเทศไทย
เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรแฟชั่นมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาวงการแฟชั่นของไทย
ให้สามารถก้าวสู่เวทีแฟชั่นโลกได้เป็นผลสำเร็จต่อไป
จากความสนใจตอบรับของผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบทางด้าน แฟชั่น
ที่มีต่อหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 2 ปีของโรงเรียนที่ผ่านมานั้น
นับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งสำหรับ การเริ่มต้นของโรงเรียน และด้วยความมุ่งมั่น
และร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทำให้มั่นใจได้ว่า Bunka Fashion School จะสามารถบรรลุเป้าหมายของตนในการก้าวขึ้นมา
เป็นโรงเรียนแฟชั่นศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ได้เป็นผลสำเร็จต่อไปในอนาคต

 

___________________

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์