สารแสดงความยินดีจาก Mr.Sunao Onuma

อธิการบดี Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น

 

Mr.Sunao Onuma

 

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดทำการ Bunka Fashion School ขึ้นในประเทศไทย
สำหรับ Bunka Fashion College นับเป็นโรงเรียนแฟชั่นศึกษา
อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1923
โดยตลอดเวลา 83 ปี ของประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของสถาบัน
ได้สร้างสรรค์ดีไซน์เนอร์ระดับโลกจำนวนมากให้กับวงการแฟชั่นของโลกมาโดยลำดับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแฟชั่นตามหลักสูตรมาตรฐานของ Bunka
จึงได้มีการจัดตั้งระบบการศึกษาแบบโรงเรียนเครือข่ายของ Bunka ขึ้นในปี ค.ศ. 1947
ซึ่งนับถึงปัจจุบัน มีจำนวนโรงเรียนดังกล่าวทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศรวมกันถึงราว 300 แห่งด้วยกัน
ในโอกาสที่ Bunka Fashion School เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะโรงเรียนเครือข่ายแห่งแรก
ของ Bunka Fashion College ในประเทศไทยนี้
นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งในการมุ่งเสริมสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการแฟชั่นของไทย
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งนับเป็นภารกิจอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง
ทั้งนี้ Bunka Fashion College ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มทีี่มาตั้งแต่ต้น
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ในท้ายนี้ ใคร่ขออวยพรให้ Bunka Fashion School จงประสบความเจริญก้าวหน้า
และบรรลุผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายเป็นโรงเรียนแฟชั่นชั้นนำของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

 

_____________________________
Mr. Sunao Onuma
อธิการบดี Bunka Fashion College
ประธานสมาคมโรงเรียนเครือข่าย Bunka