fashion creation

Designer
Patterner
Sample Maker
Costume Designer

Fashion Creation สาขาศิลปะแฟชั่น ประกอบไปด้วยวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านแฟชั่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แฟชั่น วัตถุดิบ เทคนิคการใช้สี และผสมสีเพื่องานแฟชั่น และการออกแบบแฟชั่น ที่เริ่มตั้งแต่การวาดภาพแฟชั่นไปจนถึงการสร้างแนวคิด และการทำ Portfolio นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบ และสร้างแพทเทิร์น รวมถึงเทคนิคตัดเย็บเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BUNKA ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

Bunka Fashion Fashion Creation 01

Fashion Material Theory

เรียนรู้วัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และคุณสมบัติต่างๆรวมถึง กระบวนการเตรียมสิ่งทอและตกแต่งสิ่งทอ รวมถึง การดูแลรักษา เพื่อการเลือกใช้ในการทำสินค้าที่เหมาะสม

Bunka Fashion Fashion Creation 02

Master Pattern

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นมาตรฐาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นออกแบบแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆ ให้ได้งานดีไซน์ ที่หลากหลายซึ่งจะอยู่ในวิชา การออกแบบแพทเทิร์น และเทคนิค ตัดเย็บเสื้อสตรี

Bunka Fashion Fashion Creation 03

Fashion Drawing

เรียนรู้เทคนิคการวาดรูปโครงร่าง และการเคลื่อนไหวของหุ่น 8ส่วน ทั้งหุ่นผู้ชายและหุ่นผู้หญิง รวมถึงเทคนิคการวาดและลงสีเนื้อผ้า และ ชุดแบบต่างๆ ลงบนหุ่นโพสได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนองานได้