เรื่องเข็มๆ ที่สายตัดเย็บต้องรู้

เรื่องเข็มๆ ที่สายตัดเย็บต้องรู้!!!

ว่าด้วยเรื่องของเข็ม ไม่ว่าจะเป็น เข็มเย็บผ้าด้วยมือ เข็มสำหรับใช้จักร เข็มสอยด้วยมือ เข็มหนา เข็มบาง หรือแม้กระทั่งเข็มหมุดกลัดผ้ากับกระดาษ หรือ เข็มเดรปผ้าบนหุ่น วิธีการใช้ก็แตกต่างกันไป