Bunka Festival 2023

ให้ความฝันและอนาคตของคุณไปไกลกว่าที่คิด บุนกะขอต้อนรับคนอาร์ตๆ และสายแฟ(ชั่น) เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกันในแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!!! กับงาน BUNKA FESTIVAL 2023