นายจิรัฏฐ์ บุญทา นักเรียนรุ่นที่ 6 และดีไซเนอร์ของแบรนด์ JARITT

เจ้าของผลงาน “หน