น้องกานต์ กาญจนามัย และ น้องอิน ณัฐรดา ธนากุลวิตรา นักเรียนชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และ Inspiration Award กับผลงาน “Artificial Flower” ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่