นายเฌอพัชญ์ เศวตภาคิน และนายณัฐรัสน์ วีระชนานันท์

นักเรียนโรงเรียนบุนกะแฟชั่น รุ่นที่ 12

คว้ารางวัลดีเด่นประเภทเสื้อผ้าผู้หญิง จากผลงานสุดลํ้า ในงาน Saha Group Bangkok Young Designer Award 2018