16th Graduation Project 2023
16th Graduation Project 2023

16th Graduation Project 2023

#Fashion #Portfolio เบื้องหลังการถ่าย ผลงานของน้องๆ ยังดีไซน์เนอร์ 5 แบบ 5 สไตล์ 1. Benya Chathirun (IG: Paan_lele)​ ชื่อผลงาน fluffy fluffy fungi คอนเสปต์ผลงาน : ได้แรงบันดาลใจมาจากเชื้อราที่พบเห็นจากสิ่งต่างๆ ว่ารูปร่างลักษณะหากมองด้วยตาจะรู้สึกเหมือนมองกลุ่มก้อนที่นุ่มๆฟูๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรสัมผัสสิ่งนั้นได้โดยตรง จึงหยิบมาทำเป็นลวดลายเพื่อนำเสนอความสวยงามของธรรมชาติในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ Concept : inspired by the fungi found in various things. that the appearance, if looked at with the eyes, would feel like looking at a soft and fluffy mass But in reality,…