สารจากครูใหญ่

 

ดร.ทัสนี วงศ์ยืน

 

สวัสดีค่ะ ดีใจ ภูมิใจและมีความสุข ที่มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมงานใน Bunka Fashion School
เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างฝัน ให้เป็นจริงของหนุ่มสาวที่ปรารถนาก้าวเข้ามาสู่เส้นทางงานแฟชั่น
และการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแฟชั่นตามเป้าหมายของรัฐบาล
โดยที่โรงเรียนไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์หากเป็นการเริ่มต้นที่มีกลุ่มบริษัทเสื้อผ้าสิ่งทอของสหกรุ๊ปเป็นรากฐานอันมั่นคง
ทั้งในส่วนของการให้ความสนับสนุนด้านกำลังเงิน กำลังคน
กำลังวัตถุดิบและกำลังความคิด ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ย่อมจะต้องมีความมั่นใจในเส้นทาง
แห่งความก้าวหน้าในอาชีพแฟชั่นของตนได้อย่างดียิ่ง
อย่าลังเล และอย่ารีรอนะคะ เข้ามาคุยกับคุณครูของโรงเรียน
บอกความต้องการถามสิ่งที่อยากรู้และยังไม่รู้เข้ามาวางแผนชีวิตบนเส้นทางแฟชั่นร่วมกับทีมงานของโรงเรียน
หรืออย่างน้อยก็เข้ามาเยี่ยมเยียนในฐานะของกัลยาณมิตรผู้มีเส้นทางฝันเดียวกันก็ได้ค่ะ
ยินดีต้อนรับเสมอ

________________
ดร.ทัสนี วงศ์ยืน
ครูใหญ่