sewing-bunka

ฝึกตัดเย็บด้วยมือกับเย็บด้วยจักร

สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานและอยากเริ่มต้นฝึกตัดเย็บด้วยเอง เริ่มตั้งแต่การวัดตัว การใช้อุปรกณ์ตัดเย็บ หรือการเย็บเพื่อซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตัวเอง การเย็บด้วยมือ (Hand Sewing)และการเย็บด้วยจักร (Sewing Machine)  ต่างก็ใช้เทคนิคสำคัญเหมือนกัน แอดมินจะมาแนะนำสำหรับวิธีการใช้งานระหว่างเย็บมือกับเย็บจักร ใช้งานกันอย่างไรบ้าง..