863ผ้า

รวมแหล่งคุณภาพผ้า เนื้อผ้าแบบไหนเหมาะสมกับแบรนด์คุณ

  สิ่งสำคัญการทำแบรนด์ การเลือกผ้าที่มีคุณภาพดี เส้นด้าย การทอผ้าดี  รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่คำนึงถึงความใส่ใจของผู้ที่สวมใส่ เช่น น้ำหนัก ระบายอากาศได้ดีเหมาะสมกับฤดูกาล และที่สำคัญการมีเนื้อผ้าที่ดี จะทำให้เสื้อผ้าแบรนด์ของคุณออกมาดูดี มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อีก