trend-bunka

Fashion Runway Trend Analysis วิเคราะห์เทรนด์แฟชั่นจากแฟชั่นรันเวย์

สิ่งสำคัญของการเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์เทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Image, Color Coordination, Material และ Silhouette ก็มีส่วนสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาให้กับสินค้าและแบรนด์ได้