สร้างแบรนด์บุนกะ

อยากสร้างแบรนด์แฟชั่น แต่ไม่มีพื้นฐานเริ่มเรียนอะไรดี?

 มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น อยากเปิดแบรนด์เสื้อผ้า เปิดร้านเสื้อผ้า  หรืออยากเป็นดีไซน์เนอร์  ต้องเริ่มเรียนอะไรดี?  ซึ่งจริงๆ แล้ว ทางบุนกะแฟชั่นมีคลาสเรียน ตั้งแต่การเรียนทฤษฎี และปฏิบัติจริง โดยที่ทุกคนไม่มีพื้นฐาน ไม่มีความรู้แฟชั่น ก็สามารถทำแบรนด์เสื้อผ้าได้เลย ซึ่งเราควรเริ่มจาก………..