Pattern Magic แพทเทิร์นสามมิติ

👗คอร์สที่คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการขึ้นโครงแพทเทิร์นแบบสามมิติ ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปทรงพีระมิด รูปทรงเรขาคณิต และการบิดเกลียว เพื่อไปใช้ในการครีเอทงานดีไซน์ได้มากยิ่งขึ้น