TR Cutting School

TR Cutting School by Mr. Shingo Sato x BUNKA Thailand

ห้ามพลาด!!! กับคลาสสุดพิเศษ ครั้งแรกในประเทศไทย!!! กับคลาสเรียนเทคนิคการสร้างแพทเทิร์น TR (Transformational Reconstruction) & Origami Textile Technique โดย Mr.Shingo Sato แห่ง TR Cutting School ที่เดินทางไปสอนให้กับสถาบันต่างๆ มากกว่า 90 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลก