สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนแฟชั่นในแขนงต่างๆ สามารถโทรติดต่อสอบถามวัน-เวลา และค่าเรียน TEL: 02-012-4011-2 ได้เลยค่ะ