นายธีร์ ศรีริ นักเรียนรุ่นที่ 4 และครูประจำโรงเรียนบุนกะแฟชั่น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รายการทอฟ้าผ้าไทย ปี 3

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนนท์ช่อง 9

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม