Creative Textile Award 2017

นางกมลา กรรณเลขา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด Creative Textiles Award 2017 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ

Creative Textile Award 2016

นส.บุรฉัตร ตั้งจิตอารี นักเรียนรุ่นที่ 10  ของกับรางวัล Appreciation Award ผู้ได้รับสนับสนุนด้านการตลาด

THAILAND INNOFASHION AWARDS 2014

นายจิรัฏฐ์ บุญทา นักเรียนรุ่นที่ 6 และดีไซเนอร์ของแบรนด์ JARITT เจ้าของผลงาน “หน้านาง” ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภทรางวัลนักออกแบบอาชีพ ในการประกวด TIFA 2014

Hard Rock D.I.Y. T-Shirt Contest 2013

นายเตชิน นํ้าจันทน์ นักเรียนรุ่นที่ 7 กับผลงานชื่อ “ณ สยาม” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

Poster-11th-Bunka-Graduation

BUNKA 11th Graduation Fashion Show

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ขอเชิญเข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานจบการศึกษานักเรียน รุ่นที่ 11 โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ณ ONYX Music Odyssey, RCA Bangkok ในวันศุกร์ที 4 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 17:00 น. เริ่มแสดง 18:00 น.