SAHA GROUP PRESIDENT

สารจากประธานเครือสหพัฒน์

     Bunka Fashion College เป็นสถาบันแฟชั่นศึกษาระดับโลกของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 80 ปี เป็นผู้วางรากฐาน ให้กับวงการธุรกิจแฟชั่นของญี่ปุ่นได้สร้างสรรค์ดีไซน์เนอร์เลื่องชื่อให้กับวงการแฟชั่นโลกจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กรุง Tokyo ก้าวขึ้นมา เป็น 1 ใน 5 มหานครแฟชั่นของโลกในปัจจุบัน
     ในขณะที่เครือสหพัฒน์ เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น และสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มายาวนาน จึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจาก Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่นใน การร่วมมือกันจัดตั้ง Bunka Fashion Academy ขึ้นในประเทศไทย เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรแฟชั่นมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาวงการแฟชั่นของไทย ให้สามารถก้าวสู่เวทีแฟชั่นโลกได้เป็นผลสำเร็จต่อไป
     จากความสนใจตอบรับของผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบทางด้าน แฟชั่น ที่มีต่อหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 2 ปีของสถาบันที่ผ่านมานั้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งสำหรับ การเริ่มต้นของสถาบัน และด้วยความมุ่งมั่น และร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจได้ว่า Bunka Fashion Academy จะสามารถบรรลุเป้าหมายของตนในการก้าวขึ้นมาเป็นสถาบันแฟชั่นศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ได้เป็นผลสำเร็จต่อไปในอนาคต


บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์