𝐅𝐚𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐰𝐢𝐧𝐠 วิชาไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

𝐅𝐚𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐰𝐢𝐧𝐠 วิชาไหนที่เหมาะกับตัวคุณ หลายคนเข้าใจว่าวิชา 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗮𝘄𝗶𝗻𝗴 ที่บุนกะ คือวิชา 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 เหมือนกับที่อื่นๆ ที่ได้เรียนวาดรูปออกแบบแฟชั่นตามจินตนาการของเรา