ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา

  ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา อ้างถึงการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ