Bunka Fashion School เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) สร้างมาตรฐานอนาคตแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2563