ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา

  ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา อ้างถึงการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงการค้นหา โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น เปลี่ยนช่องทางการติดต่อ จาก Line@ มาเป็น Line Official Account โดยจะไม่สามารถค้นหา @bunkafashion จากการเพิ่มเพื่อนได้อีกต่อไป

Bunka Fashion School เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) สร้างมาตรฐานอนาคตแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2563