BUNKA FASHION SUMMER FUN COURSE

FASHION SUMMER FUN COURSE       ปิดเทอมนี้ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ตั้งแต่อายุ 10 – 15 ปี ที่ชื่นชอบแฟชั่น มาเสริมสร้างจินตนาการและเรียนเฟชั่นเบื้องต้นไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ

Bunka-Fashion-School-Full-Course

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561

Bunka-Open-House-2018-Cover

BUNKA OPEN HOUSE 2018 x BANGKOK DESIGN WEEK 2018

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กับ 4 กิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์