Intensive Course : Fashion Drawing for Menswear

หลักสูตรพิเศษจัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจต้องการฝึกฝนทักษะการวาดภาพและลงสีแฟชั่นสำหรับออกแบบแฟชั่นผู้ชายโดยเฉพาะ